مستند «اسماعیل که آمد»/  31 دقیقه/تولید 1388

قسمت اول

قسمت دوم 

قسمت سوم 


کارگردان: فرشاد احمدی دستگردی


 پژوهشگر: فرشاد احمدی، ابراهیم شیاسی


فیلمبردار: فرشاد احمدی


 تدوین گر: فرشاد احمدی، لیلا شمسی


 تهیه کننده: فرشاد احمدی، رسول هنرمند


 خلاصه فیلم: 

 مستند «اسماعیل که آمد»، این مجموعه ی مستند ضمن مرور دقیق تاریخ جنگ ها و خدمات لشگری و کشوری سلسله ی صفویه، به ویژگی های هنری این دوره می پردازد .