عباس بلوچی


فیلم ها:

        • پرنده قفسی


 حضور در:

        •  تندیس زرین و دیپلم افتخار بهترین فیلم مستنداز شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تهران 1378

 


 

اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

      بروزرسانی فیلمبا