کتاب های ترجمه شده و تالیفی درباره سینمای مستند ( از سال 1357 تا 1393 )

 پژوهش ذیل که با هدف شناخت و معرفی منابع مورد نیاز علاقه‌مندان سینمای مستند توسط «امیرحسین ثنائی» تهیه شده است، شامل تمامی کتاب‌های منتشر شده در ایران (اعم از تالیف و ترجمه) با موضوع سینمای مستند است. 

۱۳۹۳

هنر دقت

اوپیتس، مایکل و الستی، احمد، هنر دقت: کلام و تصویر در مردم‌نگاری، ترجمه محمد همتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۹۳، ۲۲۸ صفحه

به ترتیب یا بدون ترتیب

ملوکی، زهرا، به ترتیب یا بدون ترتیب: نسبت سینمای مستند عباس کیارستمی با امر آموزش، اهواز: دانشگاه شهید چمران، ۱۳۹۳، ۷۸ صفحه

فیلم مستند علمی در ایران

محمد تهامی نژاد ، فیلم مستند علمی در ایران (گرایش‌های متنوع)، اهواز: دانشگاه شهید چمران، ۱۳۹۳، ۱۰۲ صفحه

 

• مستند علمی: از نمایش تا آموزش

ثنائی، امیرحسین (به کوشش)، مستند علمی: از نمایش تا آموزش، ترجمه خاطره کردکریمی (و دیگران)، اهواز: دانشگاه شهید چمران، ۱۳۹۳، ۶۴ صفحه

 

• ژان پن‌له‌وه

نجوان، امید (به کوشش)، ژان پن‌له‌وه: یک مستندساز و رویاهایش، ترجمه امید نجوان (و دیگران)، اهواز: دانشگاه شهید چمران، ۱۳۹۳، ۱۱۲ صفحه

 

• تاریخ سینمای مستند

بارنو، اریک، تاریخ سینمای مستند: از آغاز تا ۱۹۷۳، ترجمه احمد ضابطی جهرمی، چاپ سوم، تهران: سروش، اسفند ۱۳۹۳، ۵۳۶ صفحه

 

• شکل‌شناسی و گونه‌شناسی فیلم مستند

ضابطی‌جهرمی، احمد، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی فیلم مستند، تهران: رونق و مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۳، ۳۲۸ صفحه

 

• مستندسازان سخن می‌گویند

استابس، لیز، مستندسازان سخن می‌گویند، ترجمه شاهپور عظیمی، تهران: رونق و مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۳، ۱۶۳ صفحه

 

واقعه در قاب

احمد طالبی نژاد، واقعه در قاب، تهران: رونق و مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۳، ۱۶۸ صفحه

 

• کتابِ کارگاه‌های هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران

رحیمی، سیدمجید (گردآوری)، کتابِ کارگاه‌های هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، تهران: رونق و مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۳، ۶۴ صفحه

 

تاریخ سینمای مستند

بارنو، اریک، تاریخ سینمای مستند: از آغاز تا ۱۹۷۳، ترجمه احمد ضابطی جهرمی، چاپ دوم، تهران: سروش، شهریور ۱۳۹۳، ۵۳۶ صفحه

 

سینمای مستند ایران و جهان

دهقانپور، حمید، سینمای مستند ایران و جهان، چاپ پنجم، تهران: سمت، ۱۳۹۳، ۴۲۸ صفحه

 

مستند جنگی

آقا بابایی، علی، مستند جنگی: نگاهی به فیلم‌های مستند جنگی ایران و جهان، چاپ دوم، تهران: روایت فتح، ۱۳۹۳، ۲۰۰ صفحه

 

۱۳۹۲

سینمای مستند صنعتی ایران

محمدسعید محصصی، سینمای مستند صنعتی ایران: یک بررسی تاریخی/ تحلیلی، تهران: جهاد دانشگاهی صنعتی‌شریف با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۲، ۳۲۵ صفحه

 

مباحثی در سینمای مستند

مباحثی در سینمای مستند، ترجمه کریم قربان‌زاده، تدوین و ویرایش احمد ضابطی‌جهرمی، تهران، دانشگاه صدا و سیما، ۱۳۹۲، ۱۵۰ صفحه

 

مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین

روزنتال، آلن، مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین، ترجمه حمیدرضا احمدی‌لاری، چاپ سوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۲، ۳۳۶ صفحه

 

ساختن فیلم مستند

همپ، باری، ساختن فیلم مستند: راهنمای عملی طراحی، ساخت و تدوین فیلم مستند، ترجمه جمال آل احمد، چاپ چهارم، تهران: ساقی، ۱۳۹۲، ۳۸۴ صفحه

 

• نگارش فیلم‌نامه مستند

سواین دوایت‌و و سواین، جوی‌ر، نگارش فیلم‌نامه مستند، ترجمه عباس اکبری و امیر پوریا، چاپ سوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۲، ۱۲۰ صفحه

 

• ساختن فیلم مستند

همپ، باری، ساختن فیلم مستند: راهنمای عملی طراحی، ساخت و تدوین فیلم مستند، ترجمه جمال آل احمد، چاپ سوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۲، ۳۸۴ صفحه

 

• کارگردانی مستند

رابیگر، مایکل، کارگردانی مستند، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، چاپ سوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۲، ۵۷۶ صفحه

 

۱۳۹۱

• مستندنمایی

عزتی چهارقلعه، مهدی، مستندنمایی، تهران: ساقی، ۱۳۹۱، ۱۳۶ صفحه

 

• مستند تلویزیونی در آستانه قرن ۲۱

قاسمی، ابوالحسن، مستند تلویزیونی در آستانه قرن ۲۱، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما، ۱۳۹۱، ۲۴۰ صفحه

 

• مستند؛ حواشی واقعیت

وارد، پل، مستند؛ حواشی واقعیت، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، چاپ اول: ۱۳۹۱، ۲۰۰ صفحه

 

• چگونه برای فیلم مستند فیلم‌نامه بنویسیم؟

داس، تریشا، چگونه برای فیلم مستند فیلم‌نامه بنویسیم؟ ترجمه زهره زاهدی کرمانی، تهران: جامعه نو و مرکز سینمای مستند و تجربی، ۱۳۹۱، ۱۱۲ صفحه

 

• سینمای مستند ایران و جهان

دهقانپور، حمید، سینمای مستند ایران و جهان، چاپ چهارم، تهران: سمت، ۱۳۹۱، ۴۲۸ صفحه

 

• سینمای مستند ایران، عرصه تفاوت‌ها

محمد تهامی نژاد، سینمای مستند ایران، عرصه تفاوت‌ها، چاپ دوم، تهران: سروش، ۱۳۹۱، ۲۷۶ صفحه

 

• مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه

روزنتال، آلن، مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، چاپ سوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۱، ۲۱۶ صفحه

 

• مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین

روزنتال، آلن، مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین، ترجمه حمیدرضا احمدی‌لاری، چاپ دوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۱، ۳۳۶ صفحه

 

۱۳۹۰

• قصه‌گویی در فیلم مستند

کوران برنارد، شیلان، قصه‌گویی در فیلم مستند، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۵۵۲ صفحه

 

مصاحبه در فیلم مستند

روبرت صافاریان، مصاحبه در فیلم مستند، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۱۵۲ صفحه

 

سینمای مستند ایران و جهان

دهقانپور، حمید، سینمای مستند ایران و جهان، چاپ سوم، تهران: سمت، ۱۳۹۰، ۴۲۸ صفحه

 

مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه

روزنتال، آلن، مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، چاپ دوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۲۱۶ صفحه

 

• نگارش فیلم‌نامه مستند

سواین دوایت‌و و سواین، جوی‌ر، نگارش فیلم‌نامه مستند، ترجمه عباس اکبری و امیر پوریا، چاپ دوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۱۱۲ صفحه

 

• ساختن فیلم مستند

همپ، باری، ساختن فیلم مستند: راهنمای عملی طراحی، ساخت و تدوین فیلم مستند، ترجمه جمال آل احمد، چاپ دوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۳۸۴ صفحه

 

۱۳۸۹

رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه

کوینتار، فوآد، رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه، ترجمه سودابه فضایلی و منیره عراقی‌زاده، تهران: روزبهان، ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه

 

مقدمه‌ای بر فیلم مستند

نیکولز، بیل، مقدمه‌ای بر فیلم مستند، ترجمه محمد تهامی‌نژاد، تهران: جامعه نو و انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۹، ۴۱۶ صفحه

 

علف

مقصودلو، بهمن، علف: داستان‌های شگفت و ناگفته، تهران: هرمس، ۱۳۸۹، ۴۶۹ صفحه

 

• خاکریز، دوربین، مستند

احدی، محمدناصر (به اهتمام)، خاکریز، دوربین، مستند، تهران: جامعه نو و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۹، ۲۰۰ صفحه،

 

• نقدی بر سیر تحول گفتار در سینمای مستند ایران

همایون امامی ، نقدی بر سیر تحول گفتار در سینمای مستند ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما، ۱۳۸۹، ۳۴۵ صفحه

 

جستاری در گونه‌شناسی سینمای مستند ایران

همایون امامی ، جستاری در گونه‌شناسی سینمای مستند ایران، تهران: اداره کل پژوهش و آموزش سیما، ۱۳۸۹، ۳۷۶ صفحه

 

سینمای مستند ایران و جهان

دهقانپور، حمید، سینمای مستند ایران و جهان، چاپ دوم، تهران: سمت، ۱۳۸۹، ۴۲۸ صفحه

 

قاب بی‌ نقاب

محمودی، صدیقه، قاب بی‌نقاب: گفت‌وگو با مستندسازان خوزستان، تهران: موسسه اندیشه کهن پرداز، ۱۳۸۹، ۲۱۸ صفحه

 

• درآمدی کوتاه بر فیلم مستند

اُفدرهاید، پاتریشیا، درآمدی کوتاه بر فیلم مستند، ترجمه کیهان بهمنی، تهران: افراز، ۱۳۸۹، ۲۲۴ صفحه

 

• با مستند گذشت

با مستند گذشت: مجموعه مقاله، نقد و گفت‌وگو، ویژه بزرگداشت محمدرضا مقدسیان، به کوشش انجمن مستندسازان ایران و سایت ومستند، خرداد ۱۳۸۹، ۷۴ صفحه

 

کارگردانی مستند

رابیگر، مایکل، کارگردانی مستند، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، چاپ دوم، تهران: ساقی، ۱۳۸۹، ۵۷۶ صفحه

 

۱۳۸۸

سینمای مردم‌ شناختی ایران

امامی، همایون، سینمای مردم‌شناختی ایران: نقدی بر قوم پژوهی در سینمای مستند ایران، چاپ دوم، تهران: افکار و پژوهشکده مردم‌شناسی، ۱۳۸۸، ۲۵۴ صفحه

 

... و مستند مرا نکشت

... و مستند مرا نکشت: مجموعه مقاله و یادداشت، ویژه بزرگداشت محمد تهامی‌نژاد ، تهران: ساقی با همکاری انجمن مستندسازان ایران و سایت ومستند، آذر ۱۳۸۸، ۴۸ صفحه

 

نگاه سوم، سینمایی دیگر

حسامی، الهام، نگاه سوم، سینمایی دیگر، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، پاییز ۱۳۸۸، ۱۲۸ صفحه

 

۱۳۸۷

مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین

روزنتال، آلن، مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین، ترجمه حمیدرضا احمدی‌ لاری، تهران: ساقی، ۱۳۸۷، ۳۳۶ صفحه

 

درآمدی بر انسان‌شناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیگ

فکوهی، ناصر (گردآوری و ترجمه)، درآمدی بر انسان‌شناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیگ، تهران: نی، ۱۳۸۷، ۳۴۲ صفحه

 

حقیقت در قاب مستند

میهن‌دوست، اسماعیل (گردآوری و تالیف)، حقیقت در قاب مستند: مجموعه مقالات درباره سینمای مستند، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۷، ۴۴۲ صفحه

 

سینمای مستند معاصر لهستان

لوبلسکی، تدیوس، سینمای مستند معاصر لهستان، ترجمه علیرضا میراسدالله، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۷، ۲۴ صفحه

 

گنجینه آسمانی

آوینی، سیدمرتضی، گنجینه آسمانی: گفتار متن فیلم‌های روایت فتح، تهران: ساقی، ۱۳۸۷، ۴۳۲ صفحه

 

دفاع غیرعامل

کلانتری، محبوبه (گردآوری و تحقیق)، دفاع غیرعامل، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۷، ۸۰ صفحه

 

مستند بحران

کریمی، آزاده (به کوشش)، مستند بحران، تهران: ماتیکان، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۷، ۵۶ صفحه

 

• انیمیشن مستند: شیوه بیانی تازه

قائم‌مقامی، رخساره (تالیف و گردآوری)، انیمیشن. مستند: شیوه بیانی تازه، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۷، ۲۱۰ صفحه

 

• حقیقت سینما و سینما حقیقت ۲

قوکاسیان، زاون (به اهتمام)، حقیقت سینما و سینما حقیقت ۲: جست‌وجویی در عرصه سینمای مستند، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، ۱۳۸۷، ۴۳۲ صفحه

 

فیلم مستند؛ درام و ساختار دراماتیک

همایون امامی ، فیلم مستند؛ درام و ساختار دراماتیک، تهران: ساقی، ۱۳۸۷، ۱۹۲ صفحه

 

۱۳۸۶

مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه

روزنتال، آلن، مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، ۱۳۸۶، ۲۱۶ صفحه

 

روایت‌های مستند

درستکار، رضا (زیر نظر)، روایت‌های مستند: مقالاتی درباره سینمای مستند ایران و جهان، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۶، ۳۲۶ صفحه

 

حقیقت سینما و سینما حقیقت

قوکاسیان، زاون (به اهتمام)، حقیقت سینما و سینما حقیقت: جست‌وجویی در عرصه سینمای مستند، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۶، ۳۰۰ صفحه

 

۱۳۸۵

مقدمه‌ای بر مستند تلویزیونی

کیلبرن، ریچارد و آیزود، جان، مقدمه‌ای بر مستند تلویزیونی: مواجهه با واقعیت، ترجمه محمد تهامی‌نژاد، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما، ۱۳۸۵، ۳۶۰ صفحه

 

سینمای مردم‌ شناختی ایران

همایون امامی ، سینمای مردم‌شناختی ایران: نقدی بر قوم پژوهی در سینمای مستند ایران، تهران: افکار و پژوهشکده مردم‌شناسی، ۱۳۸۵، ۲۵۴ صفحه

 

فیلم مردم نگار

هایدر، کارل. جی، فیلم مردم نگار، ترجمه مهرداد عربستانی و حمیدرضا قربانی، تهران: افکار و پژوهشکده مردم‌شناسی، ۱۳۸۵، ۲۶۳ صفحه

 

برای آزادی

جعفری لاهیجانی، مجید، برای آزادی: درنگی در زندگی و آثار حسین ترابی، تهران: مولف، ۱۳۸۵، ۲۰۸ صفحه

 

۱۳۸۴

بر ستیغ جبال فتح

خسروشاهی، جهانگیر، بر ستیغ جبال فتح: یادداشت‌هایی درباره فیلم‌های مستند سیدمرتضی آوینی، تهران: روایت فتح، ۱۳۸۴، ۱۷۶ صفحه

 

پس قصه

امامی، همایون، پس قصه: نقد و بررسی ۱۰ فیلم برتر سینمای مستند ایران، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما، ۱۳۸۴، ۳۱۲ صفحه

 

سینمای مستند، سینمای دیگر

گوتیه، گی، سینمای مستند، سینمای دیگر، ترجمه نادر تکمیل همایون، تهران: ماتیکان، ۱۳۸۴، ۲۰۲ صفحه

 

خسرو سینایی، نقاشی با دوربین

قوکاسیان، زاون، خسرو سینایی، نقاشی با دوربین، اصفهان: نقش خورشید، ۱۳۸۴، ۱۸۴ صفحه

 

۱۳۸۳

کارگردانی مستند

رابیگر، مایکل، کارگردانی مستند، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، ۱۳۸۳، ۵۷۶ صفحه

 

مستند جنگی

آقا بابایی، علی، مستند جنگی: نگاهی به فیلم‌های مستند جنگی ایران و جهان، تهران: روایت فتح، ۱۳۸۳، ۲۰۰ صفحه

 

نسیم حیات

آوینی، سیدمرتضی، نسیم حیات: گفتار متن فیلم‌های مستند، تهران: ساقی، ۱۳۸۳، ۲۰۴ صفحه

 

سینمای مستند ژیگاورتوف

ابراموف، ن. پ، سینمای مستند ژیگاورتوف، ترجمه قاسم روبین، تهران: ناهید، ۱۳۸۳، ۱۰۸ صفحه

 

۱۳۸۲

• سینمای مستند ایران و جهان

دهقانپور، حمید، سینمای مستند ایران و جهان، تهران: سمت، ۱۳۸۲، ۴۲۸ صفحه

 

• نقدی بر سیر تحولی گفتار در سینمای مستند ایران

امامی، همایون، نقدی بر سیر تحولی گفتار در سینمای مستند ایران، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما، ۱۳۸۲، ۲۷۸ صفحه

 

گزیده فیلم‌های مستند

کلانتری، پیروز، گزیده فیلم‌های مستند: ۲۵ سال سینمای ایران، تهران: موزه سینمای ایران و بنیاد سینمایی فارابی، ۱۳۸۲، ۷۶ صفحه

 

نگارش فیلم‌نامه مستند

سواین دوایت‌و و سواین، جوی‌ر، نگارش فیلم‌نامه مستند، ترجمه عباس اکبری و امیر پوریا، تهران: ساقی، ۱۳۸۲، ۱۱۲ صفحه

 

۱۳۸۱

ساختن فیلم مستند

همپ، باری، ساختن فیلم مستند، ترجمه جمال آل احمد، تهران: ساقی، ۱۳۸۱، ۳۸۴ صفحه

 

سینمای مستند ایران، عرصه تفاوت‌ها

تهامی‌نژاد، محمد، سینمای مستند ایران، عرصه تفاوت‌ها، تهران: سروش، ۱۳۸۱، ۲۶۸ صفحه

 

همراه با باد در دل تنهایی کویر

منوچهر طیاب ، همراه با باد در دل تنهایی کویر: یادداشت‌های تصویری کارگردان، تهران: کتاب خورشید و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۱، ۱۸۰ صفحه

 

۱۳۸۰

تاریخ سینمای مستند

بارنو، اریک، تاریخ سینمای مستند: از آغاز تا ۱۹۷۳، ترجمه احمد ضابطی جهرمی، تهران: سروش، ۱۳۸۰، ۴۸۴ صفحه

 

۱۳۷۹

• سینمای قوم پژوهی

عادل، شهاب‌الدین، سینمای قوم پژوهی، تهران: سروش، ۱۳۷۹، ۲۳۲ صفحه

 

• آثار کلاسیک سینمای مستند

روتمن، ویلیام، آثار کلاسیک سینمای مستند، ترجمه محمد گذرآبادی، تهران: هرمس، ۱۳۷۹، ۲۰۵ صفحه

 

۱۳۷۶

• یک تجربه ماندگار

آوینی، مرتضی، یک تجربه ماندگار: روایت فتح به روایت سیدمرتضی آوینی، تهران: روایت فتح، بهار ۱۳۷۶، ۶۴ صفحه

 

۱۳۷۵

فرهنگ فیلم‌های مستند سینمای ایران

مهرابی، مسعود، فرهنگ فیلم‌های مستند سینمای ایران: از آغاز تا سال ۱۳۷۵، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، بهمن ۱۳۷۵، ۶۲۴ صفحه

 

فیلم‌نامه‌ نویسی برای فیلم‌های مستند

سواین دوایت‌و و سواین، جوی‌ر، فیلم‌نامه‌نویسی برای فیلم‌های مستند، ترجمه محمد شهبا، تهران: پارت، ۱۳۷۵، ۱۱۹ صفحه

 

۱۳۷۴

فیلم‌برداری مستند جنگی

صدری، محمد، فیلم‌برداری مستند جنگی، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴، ۱۱۸ صفحه

 

۱۳۷۲

• فیلم‌نامه تاریخ سینمای ایران

محمد تهامی نژاد ، فیلم‌نامه تاریخ سینمای ایران، تهران: سینما، بهمن ۱۳۷۲، ۱۵۲ صفحه

 

۱۳۶۴

• پژوهش‌هایی در سینمای مستند

هیلر، جیم و لاول، آلن، پژوهش‌هایی در سینمای مستند، ترجمه وازریک درساهاکیان، تهران: فاریاب، ۱۳۶۴، ۲۰۰ صفحه

 

۱۳۶۳

سینمای مستند رومن کارمن

اسلاوین، کنستانتین، سینمای مستند رومن کارمن: تصویر جنگ، انقلاب و حماسه، ترجمه احمد ضابطی جهرمی، تهران: عکس معاصر، ۱۳۶۳، ۷۲ صفحه

 

۱۳۶۲

سینمای مستند

میران بارسام، ریچارد، سینمای مستند، ترجمه مرتضی پاریزی، تهران: فیلمخانه ملی ایران، ۱۳۶۲، ۳۳۰ صفحه

 

• فاشیزم در سینما

شفا، سیامک و عادل، شهاب‌الدین (ترجمه و تالیف)، تهران: هدف، ۱۳۶۲، ۷۲ صفحه

 

۱۳۶۰

• رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه

کونتیار، فواد، رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه، ترجمه سودابه فضایلی، تهران:؟، ۱۳۶۰، ۹۰ صفحه

 

۱۳۵۷

فیلم مستند

نفیسی، حمید؛ فیلم مستند: اصول سینمای مستند، ج ۱، تهران: دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۷، ۱۸۳ صفحه

 

فیلم مستند

نفیسی، حمید، فیلم مستند: تاریخ سینمای مستند، ج ۲، تهران: دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۷، ۶۲۸ صفحه

 

* این مقاله پژوهشی به نقل از فصلنامه سینماحقیقت (شماره پنجم) و رای‌بُن مستند بازنشر شده است.

 

دسته بندی مطالب