تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

متولد 1359 / اصفهان
فارغ التحصيل هنرستان هنرهاي زيبا
کارشناس ارشد رشته کارگرداني سينما / سوره
فعاليت در زمينه کارگرداني، تصويربرداري و تدوين
عضو کميته مستند انجمن سينماگران اصفهان
دو دوره تدريس در انجمن سینمای جوان اصفهان در رشته تصويربرداري
عضو گروه تياتر ديگر
شرکت در کارگاه هاي تخصصي جشنواره سينما حقيقت 

                      

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                      تماس با کارگردانان با این کارگردان تماس بگیرید


فیلم ها :

 

   مهر زهرا 1390

 

   شهد محمدي 1391

 

   مجموعه مدد جويان زندان اصفهان 1393

 

   مجموعه هنرمندان اصفهان 1393

 

   معرفي زندانهاي استان اصفهان 1394

 

   مجموعه بازيهاي محلي اصفهان 1390

 

   مستند مرکز همايشهاي بين المللي اصفهان 1389

 

        مستند شرکت پرديس ساخت سپاهان 1389 تا 1394

 تماس با کارگردانان با این کارگردان تماس بگیرید