تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 شهران باقری، فعالیت هنری خود را از انجمن نمایش استان اصفهان آغاز نموده و فعالیت فیلمسازی خود را از انجمن سینمای جوان آغاز نمود. نام او در بیشتر منابع موجود به اشتباه شهرام باقری درج شده است.


فیلم ها:

    •      یادواره شهدای ذوب آهن 
    •      خطی از یک خاطره

 

مسولیتها :

  • معاونت انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر اصفهان

 حضور در :