پدید آورنده کیست؟

بر اساس قانون حمایت از حقوق آثار (کپی رایت) در ایران، به مولف و مصنف و هنرمند « پدید آورنده » یا مالک معنوی اثر پدید آورنده می گویند.به تعریف دیگر پدیدآور یا مؤلف کسی است که اثری نوشتاری را به وجود آورده باشد. واژهٔ پدیدآور، به نویسندهٔ یک اثر، گفته می‌شود. به طوری که آن نویسنده، از مترجم، ویراستار و همانند آن متمایز باشد.

پدیدآورنده، عنوانی است برای فرد یا تنالگانی که مسئولیت تدوین و نگارش کتاب یا انواع دیگری از انتشارات، به جز نشریات ادواری را دارد.