مستند/7 دقیقه/تولید 1378


کارگردان: مرتضی آکوچکیان


فیلم بردار: مجید آزادمنش


 تدوین گر: مجید آزادمنش


 تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران


 منتخب در:

       دومین جشنواره سینمای مستند کیش