مستند/16 م.م /1362


کارگردان: منوچهر مشیری


نویسنده : منوچهر مشیری


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 خلاصه فیلم: