مستند/ 1381


 فیلم مستند " اصفهان شهری که ساخته‌ایم "


کارگردان :          فرشاد احمدی دستگردی                          


تهیه کننده :        محمدرضا برنجیان