مستند/20  دقیقه/تولید 1379


کارگردان: محبوبه هنریان


فیلم بردار: محبوبه هنریان


 تدوین گر: مجتبی صد خسروی


 تهیه کننده:  محبوبه هنریان


 منتخب در:

  • دومین جشنواره سینمای مستند کیش 1379