مستند/   دقیقه/تولید


کارگردان: فرهاد ورهام


فیلم بردار:


 تدوین گر:


 تهیه کننده:


 منتخب در:

  • دومین جشنواره سینمای مستند کیش 


 خلاصه فیلم: