مستند/   دقیقه/تولید


کارگردان: منوچهر مشیری


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده:


 منتخب در:

  • دومین جشنواره ملی فیلم های صنعتی


 خلاصه فیلم: