مستند/  دقیقه/تولید


کارگردان: افسانه زاله


 تهیه کننده:


 منتخب در:

  • شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تهران 


 خلاصه فیلم: