مستند/ 16 م.م سیاه و سفید/ کوتاه/تولید دهه 1350


کارگردان: منوچهر طیاب


 پژوهشگر: منوچهر طیاب


 

خلاصه فیلم: 

 فیلم کوتاه مستن «چهره یک کاریکاتوریست»