مستند/31   دقیقه/تولید 1377


کارگردان: سید حسین صافی


فیلم بردار: 


 تدوین گر: سید حسین صافی


 تهیه کننده:  سید حسین صافی


 منتخب در:

  • دومین جشنواره سینمای مستند کیش 


 خلاصه فیلم: