مستند/   دقیقه/تولید


کارگردان: منوچهر مشیری


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده:


 خلاصه فیلم: