مستند/ویدئو/1382


کارگردان: منوچهر مشیری


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده:


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: 

 درباره شرح حال  دکتر عبدالکریم قریبب است.