مستند/ 30  دقیقه/تولید 1377


کارگردان: رامین حیدری فاروقی


فیلم بردار: کاظم شهبازی


 تدوین گر: مهدی مظلومی


 تهیه کننده: رجبعلی جهان بین


 منتخب در:

  • دومین جشنواره سینمای مستند کیش 


 خلاصه فیلم: