مستند/ 24  دقیقه/تولید 1378


کارگردان: رضا مجلسی


فیلم بردار: فرهاد ربیعی


 تدوین گر: رضا مجلسی


 تهیه کننده: جمشید گیلان پور, رضا مجلسی


 منتخب در:


 

 خلاصه فیلم: