فیلم ها:

      •  پارازیت


حضور در:

      •  شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تهران 


 جوایز و افتخارات :

      •