آریان عطارپور متولد 1372 در تهران است و در رشته عکاسی تحصیل نموده است.


فیلم ها:

        • چغامیش

        • اسلحه‌ای برای نجات

         • بازی


 جوایز :

 حضور در :

 


 

اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

      بروزرسانی فیلمبا