امید عبدالهی


فیلم ها:

        • بوی بنفشه


        جوایز:

               بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران     نامزد دریافت تندیس بهترین فیلم مستند برای فیلم "  بوی بنفشه  "

 

 


 

 

 اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

      بروزرسانی فیلمبا