سید کریم قاسم زاده، متولد سال ۱۳۵۹ در ایلام است.


فیلم ها:

    •      گعده 
    •      تقاص
    •      یادیار
    •      روزگار تلخ
    •      راهی به حرم

تالیف :


  جوایز :    


 حضور در جشنوارهحضور در :