ساراگوهری، متولد سال ۱۳۶۰ در محلات است.


فیلم ها:

    •      " بهانه "
    •      فیلم مستند " ننه پیکاسو "

    


 حضور در :