فیلم ها:

        •  آخرین باری که خودکشی کردم


حضور در:

        •    شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تهران