عکس بکتاش آبتین

 بکتاش آبتین، متولد سال ۱۳۵۳ در شهرری است و تا کنون ساخت بیش از ۳ فیلم را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است. 


فیلم ها:

    •      " ۱۳اکتبر ۱۹۳۷ "  

حضور در :


 

اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

      بروزرسانی فیلمبا