سید رضا سید فاتحی، متولد سال ۱۳۴۹ در بیجار است و ۲۰ سال سابقه فعالیت در عرصه ساخت فیلم دارد.


فیلم ها:

    •      مستند " به رنگ خزان "

تالیف :

    •   

  جوایز :

    •      

 حضور در جشنوارهحضور در :