کتی جهانگیری


فیلم ها:

        • شکارچی


 جوایز :

        •   نهمین جشنواره بین المللی سینمای مستند ایران لوح تقدیر و سکه بهار آزادی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای فیلم مستند " شکارچی "

 


 

 اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

      بروزرسانی فیلمبا