فیلم ها:

        • خاک و تاک


        جوایز:

               بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 1390

           تندیس جشنواره بهترین فیلم با موضوع چشم انداز سرزمین زیبای ما برای فیلم مستند خاک و تاک