امیرمحمد خوارزمی


فیلم ها:

        • پژواک سرزمین من


        جوایز:

               بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران     نامزد دریافت تندیس بهترین فیلم مستند برای فیلم "  پژواک سرزمین من  "