فیلم ها:

        •  جشن و زندگی

         •صدای خاموش (مستند 1387)


حضور در:

        •    شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تهران