وحید زارع‌ زاده


فیلم ها:

        • شاهرخ


        جوایز:

               بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران    جایزه تندیس جشنواره به  فیلم شاهرخ