فیلم ها:

        • نقشنه


 جوایز :

        •  تندیس زرین و دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تهران 1378