تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

مستند/16 م.م /1358


کارگردان: منوچهر مشیری


نویسنده : 


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده:


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: