تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 مستند/16 م.م /1358


کارگردان: منوچهر مشیری


کشاورزی در دامغان ( 2 قسمت )


 نویسنده : 


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده: منوچهر مشیری


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: