تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

مستند/ویدئو/1376


کارگردان: منوچهر مشیری


فیلم بردار:


 تدوین گر:


 تهیه کننده:


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: 

 مهر گیاه (دکتر احمد قهرمان )