تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند «گالش منزل» / 16م.م رنگی /30 دقیقه/ تولید 1375


کارگردان: فرشاد فداییان


 پژوهشگر: فرشاد فدائیان


فیلمبردار: مرتضی پورصمدی


 تدوین گر: فرشاد فدائیان

صدابردار: اصغر آبگون


 تهیه کننده: محمدرضا سرهنگی

مدیرتولیدمرتضی رزاق کریمی ، مصطفی رزاق کریمی

مجری طرح: شرکت دگا فیلم

مشاورطرح: مصطفی رحماندوست

محصول: صدا و سیما - گروه کودک شبکه دوم


 خلاصه فیلم: 

مستند «گالش منزل» از مجموعه کودکان سرزمین ما، در واپسین روزهای اردیبهشت هر سال ایل بختیاری پس از پیمودن چند صد کیلومتر راه کوهستانی دشوار، به همراه مال و خانوار از گرمسیر به سردسیرکوچ می کنند.شماری از این کوچ کنندگان کودک هستند.کودکان چند روزه یا چند ماهه که در گاهواره تکان می خورنند و کودکان زیادی که بار سنگین مسولیت جابجایی چهارپایان بر دوششان است.