تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند «وحدت ملی»/ 35 م.م رنگی/9 دقیقه/تولید 1355


کارگردان: بزرگمهر رفیعا


 پژوهشگربزرگمهر رفیعا


فیلمبردار: اشراقی، اسفندیار احمدیه


 محصول: وزارت فرهنگ و هنر-اداره کل تولید فیلم و عکس


 خلاصه فیلم: 

 فیلم مستند «وحدت ملی»، گزارشی از