تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 مستند/ 35 دقیقه/ 1353


 فیلم مستند " واهمه "


کارگردان : حسن بنی‌ هاشمی 

پژوهش :  حسن بنی‌هاشمی

فیلمبردار : حسن بنی‌هاشمی

تدوین :  حسن بنی‌هاشمی

صدابردار : حسن بنی‌هاشمی

تهیه کننده :  حسن بنی‌هاشمی                                


خلاصه فیلم :

فیلم 8 میلیمتری " واهمه "روایت مردی جنوبی است که آرزوی سفر دارد. سفری که در ذهن او به مفهوم رسیدن به تمام امیدها و آرمانهاست یا لااقل جوری آسودگی و آرامش که رنگ خوشبختی دارد.

این سفر که به انگارهٔ رهیدن از یک محیط خفقان آور است، نوعی ترس و اضطراب را نیز در او دامن می‌زند. واهمه‌ای درونی پیوسته رنجش می‌دهد تا جائی که احساس می‌کند تمام عوامل بر ضد او بسیج شده تا مانع فرارش گردند. با سرباز زدن رفیقی که قول آمدن و همراهی به او داده، دیوار اتکاء مرد به کلی فرو می‌ریزد و ترس بیش از همیشه بر او مستولی می‌گردد . چهرهٔ ژاندارم برایش ایجاد توهم می‌کند. توهمی آنچنان دامنه دار که او را تا حد یک مجرم وحشتزده نگران می‌سازد و در آخر او از نفس افتاده و به گوشهٔ خانهٔ رفیقش پناه می‌برد .

بنی‌هاشمی با امکانات کم سینمای هشت به این خط داستانی جان بخشیده چنان در پرداخت ذهنیت این مرد جنوبی موفق است که تماشاگر را به راستی متحیر می‌سازد. آیا این وسوسهٔ رفتنی که در تمام آدم‌های بنی‌هاشمی ریشه دوانده، صرفاً بودن در زندانی به اسم بندر است ؟ آنها پشت این فرار که به شکل سفر مطرح می‌شود دنیای تازه‌ای را جستجو می‌کنند اما بنی‌هاشمی همیشه با نوعی نا امیدی و گاه ترس آنها را وادار به ماندن می‌کند. انگار او بر این اعتقاد است که همه جا آسمان همین رنگ است. منتهی در این محدوده بندر فضا بکرتر و مأنوس تر است و جاهای دیگر غریبه و بیگانه.

اگر چه ( کادر هشت ) دست سازنده را برای بهره گیری از امکانات سینمائی می‌بندد اما با مایه گرفتن از اندکی ذوق و اندیشه می‌توان درهمین قالب، یک آدم را به تخیلاتش نزدیک و به همان راحتی او را از آن دور نمود.

 

 این فیلم در بندرعباس ساخته شده و رضا عباس نژاد، بشیر اولی بندری، در آن ایفای نقش می کنند.

فیلم 8 میلیمتری " واهمه " آخرین فیلم غیر حرفه‌ای ۸ میلیمتری بنی‌هاشمی است.

نسخه اصلی فیلم توسط ساواک از بین برده شد.


این فیلم جایزه تندیس نقره و پلاک نقره را از جشن هنر شیراز دریافت نمود.