تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند/   دقیقه/تولید


کارگردان: هژیر داریوش


فیلم بردار:


 تدوین گر:


 تهیه کننده:


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: 

 دختران دهه 40ایران،  نه تنها از لباس و آرایش الیزابت تیلور و بریژیت باردو تقلید می‌کنند، بلکه برداشت آنها از حوادث سینمایی این موجوداتِ رؤیایی، به ویژه یک زندگی سودایی است.