مستند/ 40 دقیقه/تولید 90-1387


کارگردان: علی اکبر ولدبیگی


 پژوهشگر: علی‌اکبر ولدبیگی


فیلمبردار: 


 تدوین گر:


 تهیه کننده: علی‌اکبر ولدبیگی

محصول: شبکه یک سیما


 خلاصه فیلم: 

 «ایران فراسو»، تولید مجموعه ایران فراسو تلاشی در جهت شناساندن نشانه‌های پنج هزار سال تمدن ایران در فراسوی مرزهای جغرافیای کنونی ایران است. قسمت نهم این مجموعه بررسی دو محوطه تاریخی متمایز و مرتبط با عصر برجسته تمدن ایران در جهان است.