تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

♣ مستند/


کارگردان: بهروز ملبوس باف اصفهانی


فیلم بردار: محمد غازی . بهروز ملبوس باف اصفهانی


 تدوین گر: زهرا نیازی اصفهانی


 تهیه کننده: بهروز ملبوس باف اصفهانی


 منتخب در:

هفتمین جشنواره بین المللی  فیلم مستند ایران سینما حقیقت ( ۱۳۹۲) 

 نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان (۱۳۹۳): تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین فیلم بخش تاریخ و تمدن به بهروز ملبوس‌باف کارگردان فیلم «اصفهان در بوق کارخانه‌ها» تقدیم شد.