تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند/ 16م.م رنگی/10 قسمت /تولید 1364


کارگردان: منوچهر ژیان


 پژوهشگر: منوچهر ژیان


فیلم بردار: ابراهیم توفیق، فرهاد خرقانی، غلامرضا رضی، فرهاد صبا، نعمت الله فرهادپور


 تدوین گر: جاوید نقی زاده


 تهیه کننده: منوچهر ژیان


 خلاصه فیلم: 

 تاریخچه اردبیل با توجه به وضعیت جغرافیایی آب و هوا، زبان و فرهنگ، صنعت، آثار تاریخی، و...