تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند «انجمن های روستایی»/ 35 م.م سیاه و سفید/15 دقیقه /تولید 1344


کارگردان: ابراهیم گلستان


 نویسندهابراهیم گلستان


فیلمبردار: سلیمان میناسیان

دستیار فیلمبردار: هراند میناسیان، امیر کراری


 تدوین گر: ابراهیم گلستان

صدابردار: محمود هنگوال، هراند میناسیان


 تهیه کننده: ابراهیم گلستان

دستیارتهیه و کارگردان: ذکریا هاشمی

محصول: سازمان فیلم گلستان

به سفارش: انجمن های روستایی


 خلاصه فیلم: 

 مستند « انجمن های روستایی»، به ظاهر برای نشان دادن کوشش های انجمن های روستایی است، اما جنجالی و پوک بودن تبلیغات در این زمینه را منعکس می کند.

- جالب است که این فیلم را خود سفارش دهنده توقیف کرد.