تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند «ایران سرزمین طبیعت های زیبا» از مجموعه مناظرایران/ 16 م.م رنگی/19  دقیقه/تولید 1352


کارگردان: هوشنگ شفتی


 پژوهشگر: هوشنگ شفتی


فیلمبردار: فریدون قوانلو


 موسیقی متن : لوریس چکناواریان


 تهیه کننده: وزارت فرهنگ و هنر-اداره کل امور سینمایی

به سفارشسازمان جلب سیاحان ایران


 خلاصه فیلم: 

 مستند «ایران سرزمین طبیعت های زیبا»، یک قسمت از مجموعه مستند مناظر ایران است که به سفارش سازمان جلب سیاحان ایران ساخته شده است.