تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

محصول : وزارت فرهنگ و هنر ، اداره کل تولید فیلم و عکس

کارگردان و نویسنده فیلمنامه : بهرام بصیری

فیلمبردار : کریم دوامی

35 م م ، رنگی ، 10 دقیقه

1355 خورشیدی