تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

آب پاک

محصول : سازمان فیلمبرداری دانشگاه سیراکیوز

نمایش دهنده : هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران

با همکاری : وزارت بهداری

گوینده متن : تقی روحانی

" مردم آمریکا این فیلم را به وسیله برنامه همکاری فنی اصل 4 به مردم ایران هدیه می کنند . "

16 م م ، سیاه و سفید ، 28 دقیقه 

1338 خورشیدی


 

علت آلوده شدن آب آشامیدنی و راه های پالایش آن به زبان ساده برای روستائیان شرح داده می شود .