تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 


محصول : سازمان فیلمبرداری دانشگاه سیراکیوز 

نمایش دهنده : هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران

 

با همکاری : وزارت بهداری

 

" مردم آمریکا این فیلم را به وسیله برنامه همکاری فنی اصل 4 به مردم ایران هدیه می کنند . "

 

16 م م ، سیاه و سفید ، 32 دقیقه 

 

1334 خورشیدی

 

 

 

یک مامور اداره دامپروری ، یکی از روستائیان را به عنوان نماینده اهالی روستا به اداره دامپروری حیدرآباد میبرد و چگونگی تهیه نطفه از گاوهای آمریکایی و سویسی را به او نشان می دهد ...