تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

مستند/ سال


 فیلم مستند " آقای هرتز "


کارگردان :         صادق داوری فر                                                                                                  
 خلاصه فیلم :

فیلم مستند "آقای هرتز" حکایت جوانی زابلی است که تمام دنیایش رادیو است.