تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

مستند/ویدئو/1379


کارگردان: منوچهر مشیری


آشتی با ریاضیات ( مجموعه مستند ده قسمت)


فیلم بردار:


 تدوین گر:


 تهیه کننده:


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: